KONTAKT

Direkcija:
Telefon: 012/523-580
Fax: 012/522-027
Mail: morava@fmmorava.com

Veleprodaja:
Telefon: 012/525-932
Mobilni telefon: 061/2727-215
Fax: 012/522-027
Mail: komercijala@fmmorava.com

Maloprodaja:
Telefon: 012/523866
Mobilni telefon: 061/304-8605
Fax: 012/522-027
Mail: prodavnica@fmmorava.com

Servis:
Telefon: 012/523216
Mobilni telefon: 061/282-5249
Fax: 012/522-027
Mail: servis@fmmorava.com